Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Tid/Sted: 02. mars 2006 på Myklebostad

 

Til stede: Grethe Riber, Otto Karlsen, Ole-Henrik Iversen, Valter Kristiansen, Siv Beate Kvammen og Bjørn-Willy Arntsen.

 

Ole-Henrik startet med en del referatsaker og informasjon.

 

 Vi har fått overført betaling fra bingoland i Bodø for 1. halvår 2005, samt betalt fra Norges Bueskytterforbund for vårt opplegg ved Valnesfjord Helsesportsenter for samme periode.

 

Papirene til Norges bueskytterforbunds ting er utlevert, og vi avtaler et nytt møte for å gå gjennom forslagene til dette før tinget skal avholdes.

 

Ole-Henrik har sjekket med Norgesprofil om det er mulig å få bestilt klær som er brodert Bodø BF på som en liten ”logo”, men det er ikke mulig. Vi skal sjekke ut dette med andre firma. Grethe skal blant annet sjekke med Bopro i Bodø hvor vi har kjøpt trøyer tidligere.

 

Videre ble det orientert litt om barnetskampen . Det blir samme opplegg som i 2005 hvor det blir loddet interessen på forhånd og folk melder sin interesse for å delta.

 

Det blir juniorsamling i krets regi på Mo. Det er sendt søknad til forbundet om støtte til denne fra kretsen. Sannsynligvis er det 4 – 6 aktuelle fra Bodø BF som kan delta. Ole-Henrik og Valter organiserer denne i kretsregi, i samarbeid med klubben på Mo. Samlingen vil bli 19 – 21. mai 2006.

 

Ny runde er i gang ved Valnesfjord Helsesportsenter for 1. halvår 2006.

 

Sak 1: HJEMMESIDE BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Bjørn-Willy har tidligere fått redaktøransvaret for hjemmesiden til Bodø BF. Nå har arbeidet startet med denne i samarbeid med Viktor Håkonsen. Foreløpig er adressen www.bbk.seria.no

Bjørn-Willy sjekker om vi kan bruke domene bodo-bueskyting og arbeidet fortsetter med hjemmesiden. Ole-Henrik skaffer til veie historikk om klubben og overbringer til Bjørn-Willy. Hvis det er ting vi ønsker skal inn på denne siden – ta kontakt med Bjørn-Willy.  I skrivende stund er adressen endret til www.bodo-bueskyting.seria.no

 

 

Sak 2: ARBEIDSFORDELING I STYRET

 

Ole-Henrik tok opp dette tema. Vi bør tenke gjennom hvordan arbeidsfordelingen av diverse oppgaver bør være, slik at ikke alt faller på de samme personene bestandig. Eksempelvis har nå Bjørn-Willy fått ansvaret for hjemmesiden til klubben. Medlemmene i styret får i oppgave å tenke gjennom hvilke oppgaver som kan fordeles, og komme med forslag til neste møte.

 

Sak 3: STEVNE 4. MARS

 

29 påmeldte skyttere. Vi må bruke gymsalen på Hunstad i tillegg for å få plass til alle. Minijunior og 10 års klassen får skyte i den. Arbeidsoppgaver til stevnet fordeles. Grethe og Otto ordner scoreboard og scorekort. Ole-Henrik handler inn til kiosken. Det avtales oppmøte for rigging på lørdag kl 0930.

Sak 4: KURS/INSTRUKSJON PÅ HØGSKOLEN

 

Valter orienterte om at han skal ha kurs/instruksjon i bueskyting mars/april på høgskolen . Det er klasse for grunnfag i idrett som skal ha dette og det er 21 påmeldte deltakere. Han hadde et lignende opplegg i fjor også.

 

Sak 5: AKTIVITETSLEDERKURS/UTDANNING/OPPFØLGING

 

Siv etterlyste en del kurs/oppfølging. Etter en del diskusjon og klargjøring går det på oppfølging av skyttere/enkeltpersoner, og videreutdanning/utvikling av skytter. Hvilke muligheter og tilbud foreligger for utvikling i klubben. Det ble diskutert og orientert blant annet om treningsmengde, treningsmetoder osv.

 

Siv tok også opp diskusjon angående premiering av fenalårstevnet i desember 2005. Her var det satt opp gavesjekk på 250 kr for juniorene og fenalår for de voksne. Det ble lik sum mellom 2 skyttere og det ble da sagt av premien ble 150 kr pr. person. Det var valgfritt om de ønsket gavekort eller utstyr for beløpet, som for øvrig ikke er utbetalt til skytterne enda.

 

Hun reagerte på at det ikke ble utbetalt 250,- pr. skytter, da det var det som var premien. Det var ikke tatt stilling til muligheten for poenglikhet i forkant og hva man ev. skulle gjøre da.

Styret diskuterte dette og vi ble enige om at det skal få 250 kr. hver i utstyr eller gavesjekk. Ved annen anledning må dette klareres på forhånd slik av vi er enige om gavesummen hvis noen skyter likt. Skal begge ha den utlovte premie, eller skal det avgjøres med shoot off.

 

Sak 6: DATO FOR NESTE STYREMØTE

 

Neste styremøte fastsettes til torsdag 20. april kl 1900 hjemme hos Siv og Willy

 

Møtet slutt

 

Bodø 12.03.06

Med hilsen

 

 

Grethe Riber

Referent og sekretær


Webløsning fra Seria.no