Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

Styremøte i BBF

 

Dato: 22.September

Sted: Multi Kulde sine lokaler

 

Deltakere:      Ole-Henrik Iversen

                       Anne Elvenes

                       Otto Karlsen

                       Terje Jacobsen

                       Bjørn-Willy Arntsen

                       Anneli Johansen

 

Sak 1:

Styret er kommet til enighet om hvordan logoen til NM 2011 skal se ut. Det ordnes med buttens og T-skjorter.

 

Sak 2:

Det bestilles 10 stk skytematter, det hentes inn tilbud og ordner med bestilling.

Undersøker hvor mye materiell som behøves for tillaging av matte stativ. Det sjekkes om klubben kan få dette sponset.

Søknadsfrist for tilskudd til utstyr er 16.11.10.

 

Sak 3:

Veggene på innebanen er nå malt. BBF har tilbud seg å male gulvet, tilbud på malingstype og maling hentes inn.

Dato for dugnad avtales senere med pistolklubben.

 

Sak 4:

Det lages et skriv som sendes ut til medlemmene i klubben per e-post hvor det informeres om rutiner på hvordan reisetilskudd til stevner søkes om og utbetaling.

I henhold til hva som ble godkjent på siste årsmøte er det avsatt en pott til reisestøtte. For å unngå at denne potten blir oppbrukt før året er gått samles alle søknader i løpet av året og fordeling og utbetaling skjer da.

 

Sak 5:

Det ordnes med nye låser til Breiva. Medlemmer med tilgang informeres om hvordan kodelåsene brukes. Vi har hatt tyveri av piler tilhørende klubben. Det må bestilles inn nye piler.

Sak 6:

NM komiteen vil be om skriftlig bekreftelse fra Bodø Kommune på støtte for leie av Nordlandshallen.

 

Sak 7:

Utstyrs koffert: Det gis beskjed på forhånd hvilke treninger utstyrs kofferten vil være på banen. Hvis noen har behov for utstyr kan de også ta direkte kontakt med klubben. Det oppfordres til å bruke denne hvis vi vil beholde denne muligheten i klubben.

Leie buer: Nye skyttere som leier buer skriver kontrakt, overflødige buer på banen fjernes slik at ikke hvem som helst bare kommer og bruker buer uten å betale leie.

 

Sak 8:

Styret gir medhold i at buer tilhørende klubben som ikke brukes kan selges.

 

Sak 9:

BBF blir 50 år i 2011. Det er kommet forslag om en tilstelning/spleiselag for nåværende og gamle medlammer av klubben. Dette vil bli tatt nærmere opp ved en senere anledning.

 


Webløsning fra Seria.no