Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

TID/Sted:       20. april 2006 kl 1900 hos Siv Kvammen

 

Til stede:        Siv Kvammen, Ole-Henrik Iversen, Bjørn-Willy Arntsen, Valter Kristiansen, Otto Karlsen og Grethe Riber

 

Sak 1: GJENNOMGANG AV FORSLAGENE TIL FORBUNDSTINGET 22.04.06

 

Styret gjennomgikk alle forslagene, og diskuterte og ble enige om hvordan klubbens representanter skulle stemme på tinget. Valter og Bjørn-Willy representerer Bodø BF her.

 

Etter denne saken forlot Valter møtet ca. kl 2000.

 

Sak 2: POLARSIRKELTREFFEN 2006

 

Styret diskuterte hva vi skulle gjøre for å prøve å få opp deltakelsen på disse stevnene. Vi ble enige om å annonsere i Buestikka og selvfølgelig legge ut invitasjonen på bueklubb adressene på mail, men også få sendt invitasjonen til Sverige. Grethe skriver invitasjonen og sender ut, og sender den også til Lennart Nordsvahn i Luleå å spør om han kan legge den ut på forumet på sin hjemmeside.

 

I tillegg satser vi på sosialt samvær på lørdagskvelden på banen, og klubben stiller med gratis grillmat til skytterne på kvelden.

 

Sak 3: VEDR. KLUBBARRANGEMENT/STEVNER

 

Det har blitt slik i klubben at det er styret som arrangerer og ordner til stevner, samt tar oppryddingen etter arrangementet. De andre klubbmedlemmene møter til stevnestart og drar så snart selve stevnet er over. Dette må vi prøve å endre på snarest, da de samme folkene går lei. Styret må i forkant av arrangementet ta kontakt med noen av sine medlemmer, og avtale ”stevnedugnad”. Dette bør gå på rundgang blant medlemmene. Gjelder både opprigging, ansvar for kjøkkentjeneste samt opprydding i etterkant.

 

Sak 4: ANSKAFFELSE AV CONTAINER TIL LAGRING PÅ BREIVA

 

Bjørn-Willy kan muligens skaffe klubben en rimelig container. Dette har vi absolutt bruk for på banen til oppbevaring av utstyr, og han får fullmakt til å sjekke ut denne saken videre og ev. anskaffe en slik til en rimelig pris.

 

Sak 5: AVSKRIVING AV TAP – UTSTYRSKOFFERT TIL KLUBBEN

 

Ole-Henrik har ansvar for utstyrskofferten i klubben. Han har bestilt og betalt en del utstyr fra utlandet, men dette har ikke kommet etter gjentatte purringer. Sjansen for at dette ikke dukker opp er stor, og vi må da kalkulere med at pengene er tapt. Det dreier seg om ca. 1 000,- kr.

 

 

 

 

 

Sak 6: FLYTTING AV STEVNEDATO

 

Bodø BF har approbert en 70 meters runde den 27.05.06. Dette søkes flyttet til 3. juni og går av stabelen i Saltdal da vi skal ha en samling på Skogvoktergården den helga. Grethe ordner dette med NBF.

 

Sak 7: LOKALITETER ALBERTHAUGEN

 

Dette har tidligere vært tema. Ole-Henrik har vært i kontakt med kommunen angående dette bygget. Tomta eies av fylkeskommunen, og det er lite trolig at det blir utbygging i dette området. Vi sjekker ut hvordan forsvarsbygg som eier bygget, og kommunen vil stille seg til at vi kan få tilgang til dette bygget. Ole-Henrik har ansvar for videre oppfølging i denne saken.

 

Sak 8: STATIV TIL FOAM MATTENE

 

Klubben har anskaffet slike matter for en tid tilbake, men vi har enda ikke laget noe egnet stativ til disse. Bjørn-Willy har tegnet et utkast og skal lage et stativ å prøve det ut.

 

Sak 9: FORDELING AV ARBEIDSOPPGAVER I STYRET

 

Saken ble diskutert på forrige møte, og skulle taes videre opp i dag. 2 av medlemmene er ikke til stede nå, og vi har vel egentlig ikke tenkt noe videre på dette punkt siden sist. Et aktuelt ansvarsområde er integrering av funksjonshemmede i klubben, og deltakelse på møter i kommune/idrettskrets ang. dette. Siv melder seg og ønsker å ta ansvar for dette området.

 

Møtet slutt

 

Bodø 02.05.06

 

 

Grethe Riber

Referent og sekretær


Webløsning fra Seria.no