Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

Styremøte 27.10

Sted: Terje

Tilstede: Terje, Anne Widar

 

1)     Tinget

  1. Forbundsting 14.april 2012

2)     Valgkomite bes om å sette i gang (kassererfunksjon)

3)     Flytting av Fenalår stevne 21.12 ->17.12

4)     Stevneansvarlig 19.11 – W påtar seg det

Ole-H forespøres om 17.12

       5)Forsikring Breiva – videreføres

       6)NM – økonomi – terje får tall hos Otto

       7) Bodø idrettsråd spør generelt lagene om treningslokaler

                  Widar har sendt beskrivelse og generelle ønsker i brevs form

       8) Bingo

Widar har signert pva oss, OBS! Mulig det endres til å søke om å være arrangør

       9) Nøkler – vurdere liste til treningslokalet

   10)  50 årsmarkering – Diskuteres rundt

 

  11) Widar orienterer fra sikkerhetskurs – 6 nye medlemmer

12) Orientering – Dommerkurs – tre autoriserte

13) Terminliste – som sist

                  W. reiser spørsmål ved antallet stevner jfr. Hvem som skal gjennomføre disse stevnene

                  W setter av tid til FITA i Juli

                  Terje bestiller Hall NNM

14) Bratten kontaktes ang status (Terje)

 

 

ww


Webløsning fra Seria.no