Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Tid:                 24. april 2008

 

Sted:               Myklebostad

 

Til stede:        Otto Karlsen, Siv Beate Kvammen, Willy Sandbakk, Ole-Henrik Iversen og Grethe Riber

 

Fraværende: Arvid Freding ,Bjørn-Willy Arntsen og Borgar Kvammen

 

Ole-Henrik starter med å referere litt fra forbundtinget som gikk av stabelen i Molde nå i

april. Bodø bueskytterforening har påtatt seg å arrangere NM innendørs i 2011 da klubben har

50-års jubileum dette året.

 

Sak 01:           Barentskampen 9 og 10 august 2008

 

Bodø må stille med oversikt over hva klubben har av tilgjengelig utstyr til barnetskampen, før

det skal være møte i NBK 1.mai. Ole-Henrik ordner det.

 

Sak 02:           Arrangement Storjord

 

I år som i fjor arrangerer Bodø BF samling på Storjord i Saltdal i samarbeid med NBK. Bodø

arrangerer stevnene, mens kretsen tar hånd om leieutgiftene. Styret i NBK fastssetter priser

m.v. på møte 1. mai, og så sender Grethe ut felles innbydelse for stevnene og overnatting etter

det.

 

Sak 03:           Dugnad Breiva

 

Vi må ha dugnad på banen m.v. før sesongen er ordentlig i gang. Det er fortsatt bra med snø

på Breiva, så vi starter ikke offisielt ute før midten av mai. Grethe sender ut mail om dugnad

onsdag 28 mai kl 1800.

 

Treningdager og tider ute blir som før – Mandager og Onsdager fra 1800. Ellers fritt fram når

folk ønsker det.

 

Sak 04:           Midtsommerdagan på Inndyr

 

Fått invitasjon til å delta på midtsommerdagan på Inndyr i juni. Knut og Ole-Henrik påtar seg

oppdraget.

 

Sak 05:           Forespørsel fra NLSH vedr. et rehab.prosjekt

 

Det er 9 ungdommer i et prosjekt som vil prøve bueskyting. Fått en aktuell dato i mai. nOle-

Henrik avtaler nærmere om dato for dette.

 

Sak 06:           Forespørsel fra Rønvik Kirke/Bodø kommune om bueskyting på en leir

 

Det arrangeres en leir hvor det skal være flere aktiviteter, og vi har fått forespørsel om vi kan

stille opp med bueskyting som aktivitet her noen dager i juni og i august.. Ole-Henrik og Knut

påtar seg oppgaven.

 

Sak 07:           Arkiv i Nordland

 

Grethe har vært i kontakt med Arkiv i Nordland for å få arkivplass både for klubb og krets

hvis det var mulig. Fått positiv tilbakemelding på dette så Grethe skal sjekke enda en gang om

hvordan det praktisk blir, og om vi må betale noe for dette. Det er jo greit å få samlet

klubbens papirer på ett sted.

 

Sak 08:           Søknad om støtte til NM innendørs

 

Vi har motatt søknad om støtte fra de skytterne som deltok på NM innendørs i Bergen. Det

var Alida Kvammen, Willy Sandbakk og Jørgen Ljønes. Klubben har betalt startkontigenten

for disse.

Styret vedtar at det innvilges kr 1 500,- i støtte inklusiv startkontigenten til de to

juniorene som deltok på NM.

 

 

Møtet slutt

 

Bodø, mai 2008

 

 

Grethe Riber

Referent og sekretær

 

Gjenpart:

Styret og medlemmene pr. mail


Webløsning fra Seria.no