Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Tid/sted:         4. september 2006 kl 1900 på Myklebostad

 

Til stede:        Grethe Riber, Otto Karlsen, Siv B. Kvammen, Willy Sandbakk, Ole-Henrik Iversen og Valter Kristiansen

 

 

Det skal være aktivitetsdag på Bratten for de videregående skolene torsdag 07.09.06. 

Klubben stiller på stand med informasjon, brosjyrer og utstyr så de besøkende kan få

prøve bueskyting. Knut Ness og Willy Sandbakk stiller opp her.

 

OPPLEGG VED VALNESFJORD HELSESPORTSENTER

 

Vi fortsetter vårt engasjement ved Valnesfjord helsesportsenter. Vi fornyer avtalen ut året, og

så får vi ta saken opp til ny vurdering etter det. Ole-Henrik ordner med vaktplanen ut året.

 

NYBEGYNNERKURS I KLUBBEN

 

Vi planlegger nybegynnerkurs nå når vi starter opp innendørs igjen. Vi holder fortsatt til i

lokalene til pistolklubben. Etter avtale med klubben, blir det kurs 19. og 20. september. 

Grethe ordner med annonse i avisa. Ole-Henrik og Knut står oppført for nærmere informasjon

og  påmelding.

 

OPPSTART INNENDØRS

 

Vi starter innesesongen tirsdag 12. september. Treningsdager blir som før tirsdager og

fredager fra kl. 1800. Grethe sender ut informasjon på mail til medlemmene.

 

INNKJØP AV KLUBBSKJORTER

 

Vi har plukket ut en modell som vi skal få på prøve. Klubblogoen er laget men skjortene ble

forsinket p.g.a. en feil fra leverandør. Bopro sa de skulle komme i september. Grethe

skal etterlyse disse.

 

CONTAINER TIL BREIVA

 

På forrige møte antydet Bjørn-Willy at han muligens kunne skaffe en container til en rimelig

pris. Vi har ikke fått noen nærmere beskjed ang. saken, og Ole-Henrik skal ta kontakt med

han og høre hvordan saken står.

 

GRESSKLIPPER TIL KLUBBEN

 

For flere år tilbake ble det vedtatt å kjøpe inn en traktorklipper til bueskytterklubben.

Vedtaket kan kun dokumenteres av enkeltpersoners erindring, da klubben i en periode hadde

en del trøbbel med sekretærfunksjonen og ikke alle møtene ble referert. Det ble avtalt at Otto

skulle kjøpe denne, da han hadde kjennskap til en brukt klipper som skulle selges. Nåværende

styre er enig i at det er stor sannsynlighet for at vedtaket er korrekt og denne klipperen har

kun vært brukt av BBF, og oppbevart hos Otto.

 

Klipperen er ”havarert” og det må sjekkes om det er mulig å reparere dette uten alt for store

kostnader. Styret vedtar at Otto Karlsen får tilbakeført det beløp som klipperen kostet og som

det foreligger kvittering på. Knut Ness undersøker om det er mulig  å sveise skaden.

 

 

OPPSETTING AV BOM/STENGSEL FOR INNKJØRING PÅ BANEN PÅ BREIVA

 

Banen vår er nå opparbeidet og sådd inn på nytt i sommer. Vi skulle derfor ha satt opp en

form for sperring slik at ikke uvedkommende kjører innpå området. Ole-Henrik og Knut tar

seg av saken.

 

MATERIELLSTØNAD 2006

 

Det er kommet informasjon fra NBF om prosedyre og frist for å søke om materiellstønad.

Vi må gå gjennom det materiellet vi har og se og vi har behov for å kjøpe inn noe utstyr. Det

kan muligens være behov for flere barnebuer/lette buer og nett.

 

BRATTEN AKTIVITETSSENTER

 

Ole-Henrik og Knut har vært i et møte med Fosse angående sondering for ev. klubblokale til

bueskytterne på det nye Bratten aktivitetssenter. I løpet av oktober 06 vil det sannsynligvis bli

avgjort om aktivitetssentret får lov å bygge videre ut på arealet til den gamle søppelfyllingen.

 Bodø kommune satser ”tungt” i dette prosjektet og målet er å samle frivillige organisasjoner

utenom de store idrettene som fotball og håndball. BBF er da en potensiell kandidat her.

Klubben er bedt om å skissere opp konkrete planer for hvilket arealbehov vi har. Hva kan

vi skyte inn av egne midler?  Ole-Henrik tar kontakt med Håkestad for å avtale nærmere

møte.

 

JUNIORSAMLING/UNGDOMSSALING I NBK’S REGI

 

Det er planlagt helgesamling i Mo i Rana i oktober/november 06. Grethe sender ut

informasjon og forspør de som er aktuell i klubben om hvilke helger som er aktuelle/uaktuelle

for kandidatene. Vi tar så kontakt med klubben på Mo for å avtale nærmere dato.

 

Møtet slutt

 

 

Bodø 13.09.06

 

 

 

Grethe Riber

Referent og sekretær


Webløsning fra Seria.no