Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

Referat fra styremøte i Bodø Bueskytterforening

 

Tidspunkt: Onsdag 10.Februar 2010

Tilstede: Terje Jacobsen, Widar Waleniussen, Otto Karlsen, Bjørn-Willy Arntsen og Anne Elvenes

 

Ole-Henrik Iversen også tilstede en del av møte for hjelp med oppgavefordeling.

 

Sak 1: Oppgavefordeling

 

Utstyrskoffert:

Ole-Henrik blir å holde ansvaret for utstyrskofferten til klubben.

Utleie av buer:

Ole-Henrik tar seg av lagring og vedlikehold av klubbens buer. Buer som nå er oppbevart på banen og som ikke er utleid blir tatt hjem til Ole-Henrik.

Kontakt med Valnesfjord:

Terje Jacobsen tar seg av kontakten med Valnesfjord.

Bingo kontakt:

Ole-Henrik beholder kontakten med Bingoen

Bestilling av premier:

Premien bør fornyes ved jevne mellomrom, ikke ha samme type premie over lang tid. Sjekke opp priser på premier fra forskjellig leverandører. Terje undersøker priser på gravering av merkeplater til premiene.

Stevneansvarlige:

Ordningen vi har med rundgang på hvem som er ansvarlig for stevner ser ut til å ha fungert bra. Leder lager en ny liste for stevner i første halvdel av 2010. Hvis det ikke passer for de som blir satt opp prøver vi å bytte internt.

Brus/kaffe kasse:

Widar tar seg av denne delen. Må prøve å ikke ha så mye penger i boksen på banen, dette for å minske svinn. Priser på brus er justert. Kontantbeholdning på 500,- samt mynt i glass og ett mindre antall flasker på kjøl utgjør starten på 2010.

 

Sak 2: NM komité

Ole-Henrik er leder for NM komité. Han søker å få hjelp av Sven-Erik og Stein-Egil.

Vi bør undersøke om mulighet for å bruke spektrum istedenfor Nordlandshallen, temperatur i hallen kan bli et problem ved Nordlandshallen. Samt at halleien er en god del mindre.

Avgjørelse på dette kan vi se nærmere på etter NM 2010, vil ha mer oversikt om hvor mange deltagere det sannsynligvis vil bli.

Og ved god organisering er det mulig å skyte 3 puljer på en dag, trenger da ikke like mye matter som ved 2 puljer.

Stein-Egil blir med til NM i Harstad som observatør ved tanke på NM 2011.

Kiosk drift i begge alternativene skal ikke være noe problem. Det er snakk om at hall eier skal ha 5% av inntektene.

 

Sak 3: NNM Tverlandshallen

Otto Karlsen er skyteleder.

Premier : Terje (gravering/sviing etc. på det som evt. mangler – klasseliste ble gjennomgått)

Else mfl. Kjøkken

Ole–H har restlager fra forrige stevne inkl. kokeplate

Vi samtaler nærmere om mattebehov/Breiva når det nærmer seg. Teknisk utstyr lagret på jobb hos Terje, mapper hos Otto, blinker bestilt.

--Evt. 4

Reisestøtte til stevner ble foreslått satt til en % av overskuddet til klubben p.a. Med dette risikerer vi ikke å havne i underskudd med tanke på varierende inntekter til klubben.

En gjennomgang av dette må gjøres og så vurderes på et senere styremøte.

Størrelsen på reisestøtte NM Harstad ble foreslått til 1000 kr + dekning av startkontingent (iht. til tidligere vedtak)

 

--Evt. 5

Undersøke muligheter for å delta på aktivitetsleder kurs samt dommerkurs.

--Evt. 6

Matter NM

 

 Bjørn Willy/Widar

referenter


Webløsning fra Seria.no