Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

Referat fra styremøte i Bodø Bueskytterforening

 

Tid:                 16.okt 2008

 

Sted:                Myklebostad

 
Til stede:        Ole-Henrik Iversen, Otto Karlsen, Grethe Riber, Arvid Freding, willy Sandbakk og Siv Beate Kvammen
 
Fraværende:  Bjørn-Willy Arntsen og Borgar Kvammen
 
Ole-Henrik refererte noen saker fra aktivitet i år.
 

Sak 1:             Forespørsel vedr. forsikring

En av medlemmene i klubben har stilt spørsmål med hvordan klubbens medlemmer er
forsikret under trening og konkurranse. Da det er litt usikkerhet rundt dette, skal Ole-Henrik
sjekke ut saken med Norges Bueskytterforbund. Vi kommer da tilbake med informasjon om
dette etter hvert.
 

Sak 2:             Terminlista for 2009 

Klubben er bedt om å sette opp stevner til terminlista for 2009, og sende oversikten til NBK
som videresender denne samlet til Johan Enoksen for alle klubbene.
Vi har følgende plan:
 
17.01.09 	tar vi stevne hvis ikke Troms har noe her
21.02.09	18 m 60 piler		Kretstingstevne
21.03.09	18 m 60 piler + finaler -	Reitanhallen
06.06.09	70 m runde		Grensetreffet
07.06.09	2 x 12 mål 3-D jakt		Grensejakta
05.07.09	Fita*			Polarsirkeltreffen
06.07.09	2 x 12 mål 3-D jakt		Polarsirkeljakta
21.11.09	18 m 60 piler
15.12.09	18 m 60 piler		Fenalårstevnet
 

Sak 3:             Årsmøte - fastsette tid og sted samt engasjere valgkomiteen

Vi setter opp to alternativer til lokalisasjon. Alt I: Bratten aktivitetssenter, ca. midten av
januar 09. Alt II: Møterom v/Salten dekksenter (via Arvid). Willy sjekker hvordan muligheten
er for å komme inn på Bratten.
 
Ole-Henrik engasjerer og informerer valgkomiteen som består av Terje Jacobsen og Sissel
Aarhaug.
 

Sak 4:             Status nybegynnerkurs

12 påmeldte deltakere uten at vi har annonsert kurset - det er bra. 11 møtte første kurskveld.
Arrangeres 14 og 21. oktober 2008.
 

Sak 5:             Nye buer

Klubben har etter søknad fått innvilget kr 5 000,- fra Bodø Idrettsråd til innkjøp av lette buer
til de yngste deltakerne. Ole-Henrik bestiller 4 stk. komplette buer med koffert/veske.
 

Sak 6:             Status Breiva

Containeren er ferdig malt av Ole-Henrik og Knut. Vi savner fortsatt motvekt til bommen.
Ole-Henrik tar kontakt med Knut og Bjørn-Willy for å høre om de kan få ordnet dette før
vinteren.
 

Sak 07:           Oppfølging Bratten

Vi blir enige om at Willy Sandbakk påtar seg å være kontaktperson i forhold til Bratten
aktivitetspark og Leif Håkestad.  Vi håper jo at vi skal komme inn i et bygg her en gang i
fremtiden. Det er da greit at både Bratten og klubben har en fast person som kommuniserer
vedr. informasjon m.v.
 

Sak 08:           Klubbtrener

Widar Waleniussen har sagt seg villig til å påta seg trener rollen i klubben, og det er vi glad
for. Vi bør sette opp en avtale vedr. dette og i tillegg avtale hvilket honorar han skal få for
jobben. Grethe sender ut mail til klubbene ellers i landet for å høre hvilke ordninger og avtaler
de har gått inn på. Ole-Henrik informerer Widar om at vi sjekker ut saken og kommer tilbake
til en skriftlig avtale senere.
 

Sak 9:             Ungsdomssamling

Det har vært en del fram og tilbake ang. saken. Nordland Bueskyterkrets har prøvd å få til et
felles opplegg med Troms krets og slik det nå ser ut vil det sannsynligvis ble en samling i
Harstad i desember.
 
Møtet slutt
 
Bodø 27.10.08
 
 
Grethe Riber
Referent og sekretær
 
Gjenpart: Styret og medlemmene pr. mail

Webløsning fra Seria.no