Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA ÅRSMØTE I

 BODØ

 BUESKYTTERFORENING

 19. JANUAR 2009

 

 

 

 

Det møtte 7 representanter på årsmøtet.

 

1.     Åpning

Leder Ole-Henrik Iversen ønsket velkommen til årsmøtet som ble holdt på Bratt'n aktivitetssenter.

 

2.     Valg av møteleder, sekretær og protokollkomite

Ole-Henrik Iversen ble valgt til møteleder og dirigent. Grethe Riber ble valgt til sekretær. Widar Waleniussen og Lidvor Finbakk ble valgt til å underskrive møteprotokollen.

 

Enstemmig.

 

3.     Godkjenning av innkalling og saksliste

Ingen kommentarer og enstemmig godkjent.

 

4.     Årsberetning

Årsberetningen ble gjennomgått og man stoppet opp underveis og diskuterte litt. Under punktet om trener situasjonen ble det diskutert og utvekslet en del tanker, ideer og hvordan vi skal legge opp veien videre her.

Årsberetningen godkjent enstemmig.

 

5.     Regnskap

Regnskapet ble gjennomgått av leder. Ingen spørsmål her. Enstemmig godkjent.

 

6.     Innkomne saker

 

Sak 1: Gjelder NM 2011 i Bodø

Bodø Bueskytterforening tar saken til etterretning og sender innspill til det nye styret om å følge opp saken umiddelbart i førstkommende styremøte. Enstemmig.

Sak 2: Forslag fra leder over disposisjonsrett over bank-konto. Forslaget har 2 punkt og det diskuteres og stemmes over hvert punkt for seg.

Punkt a: Leder skal ha rett til å belaste konto for innkjøp innenfor det fastlagte budsjett: Enstemmig vedtatt.

Punkt b: Her blir det litt diskusjon og leder velger å endre ordlyden til:

Rett til å opprette konti i foreningens navn og omplassere penger mellom disse i den hensikt å oppnå best mulige rentebetingelser, i samsvar med styrets beslutning

Enstemmig vedtatt som det står ovenfor.

 

7.     Valg

 

Valgkomiteen har lagt fram følgende innstilling for 2009:

 

Leder                             Ole-Henrik Iversen                Gjenvalg

Nestleder                        Willy Sandbakk                     Gjenvalg

Sekretær                        Grethe Riber                         Ikke gjenvalg

Styremedlem:                 Bjørn-Willy Arntsen                Gjenvalg

Styremedlem:                 Siv-Beate Kvammen              Gjenvalg

Vara:                             Arvid Freding                         Gjenvalg

Kasserer:                       Otto Karlsen                          Gjenvalg

Revisor:                         Ronny Hatch                          Ikke gjenvalg

Som kandidater til styret har valgkomiteen følgende personer:

 

Widar Waleniussen

Else Karin Jacobsen som kandidat til revisor

 

Ungdomsrepresentant:          Borgar Kvammen                 Ikke gjenvalg

Kandidater her:                    Alida Kvammen og Kristian Jacobsen

 

Valgkomite:                        Terje Jacobsen og Sissel Aarhaug

 

Vi tar lista punktvis:

 

Leder enstemmig gjenvalgt som foreslått

Nestleder enstemmig gjenvalgt som foreslått

Kommer opp nytt forslag til styremedlem - Terje Jacobsen. Det diskuteres litt og sekretær og 2 styremedlemmer velges sammen med enighet om at årsmøtet gir styret fullmakt til å internt bekle de ulike posisjoner.

De som velges er Terje Jacobsen, Siv Beate Kvammen og Bjørn-Willy Arntsen.

Vara: Nytt forslag her er Sven Erik Eide og det stemmes mellom Eide og Freding:

Sven Erik Eide blir enstemmig valg som vara.

Kasserer:       Otto Karlsen enstemmig gjenvalgt som foreslått

Revisor:         Else Karin Jacobsen enstemmig valgt som foreslått

Ungdomsrepresentant: Det stemmes og Alida Kvammen velges med 6 stemmer foran Kristian Jacobsen som fikk 1 stemme.

Valgkomite: Da Terje Jacobsen er gått inn i styret kommer det opp nye kandidater til valgkomiteen: Nye forslag er Widar Waleniussen og Lidvor Finbakk. I tilegg foreligger den innstilling på Sissel Aarhaug. Det stemmes og det foreligger følgende resultat:

Widar 6 stemmer. Lidvor 6 stemmer. Sissel 1 stemme.

 

Styret for 2009 er da som følger:

 

Leder                                                 Ole-Henrik Iversen   

Nestleder:                                         Willy Sandbakk

Styremedlemmer:                            Terje Jacobsen

Siv Beate Kvammen

Bjørn-Willy Arntsen

Vara:                                                 Sven-Erik Eide

Kasserer:                                          Otto Karlsen

Revisor:                                             Else Karin Jacobsen

Ungdomsrepresentant:                   Aldia Kvammen

Valgkomite:                                      Widar Waleniussen

Valgkomite:                                      Lidvor Finbakk

 

8.     Valg av representanter til Nordland Bueskytterkrets ting 21.02.09

 

Her velges Willy Sandbakk og Widar Waleniussen. Enstemmig

 

9.     Utdeling av ferdighetsmerker

 

En del av klubbens medlemmer har oppnådd nye merker og noen har fått sitt første merker. De som får merker i kveld er Terje, Borgar, Lidvor og Niklas. Gratulerer til dere.

 

Da er selve årsmøtet slutt og leder har 3 orienterings saker til de fremmøtte:

 

  • Frisk forsikring

Avtale mellom NBF og FRISK Forsikring. Medlemmer oppfordres til å tegne FRISK Forsikring. Klubben mottar da 5% av forsikringspremien. Det vil den fortsette å gjøre hvert år forsikringen er gyldig.

 

  • Registrering i frivillighetsregistret

Det vil medføre at BBF kan oppføres på spillerkortet til den enkelte spiller som benytter seg av et av Norsk Tippings pengespill. BBF vil da motta 5% av spilleinnsatsen til alle som har oppført BBF  som mottaker av "Grasrotandelen"på sitt spillekort. Medlemmene oppfordres til å "rekruttere" spillerere.

 

  • Søknad om politiattest

Vi er enige om at de som er trenere, deltar på instruksjon ved Valnesfjord Helsesportssenter og er kursinstruktører i klubbregi skal skaffe seg politiattest. Det oppnevnes en ansvarlig person i klubben som skal forevises dette skjema når de har mottatt det fra politiet. Otto Karlsen oppnevnes som ansvarlig person for å holde orden på hvem som har attester. Enstemmig.

 

Møtet slutt

 

Nå fikk avtroppende sekretær overrakt blomster og gave fra klubben som takk for innsatsen. Som referent vil jeg da benytte anledningen til å si tusen takk til styret og klubben for gaven jeg fikk.

 

Bodø 25. Januar 2009

 

 

 

Grethe Riber

Referent og avtroppende sekretær

 

Gjenpart:

Nordland Idrettskrets

Norges Bueskytterforbund

Nordland Bueskytterkrets

Bodø Idrettsråd

Medlemmene via mail/oppslag i treningshallen

 

 

Widar Waleniussen                                                 Lidvor Finbakk

Protokollkomite                                                       Protokollkomite


Webløsning fra Seria.no