Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Tid og sted:    8. mai 2007 på Myklebostad

Til stede:        Willy Sandbakk, Bjørn-Willy Arntsen, Ole-Henrik Iversen, Siv Beate Kvammen, Arvid Freding, Otto Karlsen og Grethe Riber

 

 

Ole-Henrik refererte en del innkommet post til klubben

Sak 01:           Newton Summer Camp

Vi har fått forespørsel fra Newton Summer Camp om å stille med bueskyting som aktivitet. Det skal foregå en dag pr. uke i ukene 26, 27 og 33. Ole-Henrik opprettholder kontakt med dem og informerer om at vi skal prøve å stille opp med bueskyting som aktivitet hvis det er ønskelig fra deltakerne.

Sak 02:           Søknad om reisestøtte i forbindelse med deltakelse på NM innendørs

Saken ble behandlet på forrige møte. Nå foreligger søknaden og støtte utbetales til juniorene som deltok i henhold til tidligere vedtak.

Sak 03:           Status Breiva og baneanlegget

Ole-Henrik og Knut har vært på inspeksjon ved banen. Som kjent ble den rasert i fjor etter at den var innsådd, og vi må derfor lage alternativ til trening. Det ser ut som vi kan få noe til bak den opprinnelige banen vår, og det vil bli rigget opp noen skytematter der.

Sak 04:           Bane til Polarsirkeltreffen og 3-D jakta

Da vi ikke får klar vår bane til stevnet må vi ha dette et annet sted. Polarsirkeltreffen vil bli flyttet til Bestemorenga. Sannsynligvis vil også 3-D jakta dagen etterpå også bli i dette området. Vi jobber videre med å få dette helt klarlagt.

Sak 05:           Dugnad på Breiva

Containeren er kommet på plass, og vi har en del dugnadsarbeid før denne kan taes i bruk. Det skal blant annet ordnes dører og tak til denne. I tillegg skal det ordnes ny dør i utstyrsbrakka.  Arbeidsoppgaver fordeles og det avtales dugnad tirsdag 15. mai og torsdag 24. mai. Noen jobber dagtid, og ellers settes kl 1800 som start på ettermiddagstid for de som kan møte.

Sak 06:           Aktivitetslederkurs

Denne saken diskuteres titt og ofte på styremøtene. Vi har forskjellige syn på hva som forventes av de som deltar på et slikt kurs. Er det for egen skytterutvikling, eller også for å gi noe til klubben. Meningene er mange. Ingen konklusjon eller vedtak fattes i saken.

Sak 07:           Utlysning av ungdomsmidler for 2007 fra NBF

BBF ber Nordland Bueskytterkrets søke midler slik at det kommer alle klubbene til gode. Grethe gir leder for NBK beskjed om det.

 

Møtet slutt

Bodø 20. mai 2007

Grethe Riber

Sekretær


Webløsning fra Seria.no