Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Bilde fra Nyholmen Skandse

Innkalling til Årsmøte

BBF innkaller til årsmøte på Nyholmen skandse den 29. januar 2008

Sted: Nyholmen Skandse kl. 1900.

Saksliste til møtet:

  • Godkjenne innkalling og dagsorden
  • Valg av dirigent, referent og protokollkomite
  • Årsberetning
  • Regnskap
  • Innmeldte saker
  • Kretstinget
  • Valg - styre
  • Representanter til NBF's ting i Molde april 2008
  • Orientering om status Bratt'n

Saker som medlemmene ønskes behandlet på årsmøtet må meldes skriftlig inn til leder, eller til bodo@bueklubb.no innen 8. januar 2008.

Det vil bli enkel servering på årsmøtet.

Vel møtt


Webløsning fra Seria.no