Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

 

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Tid:                 6. desember 2007

Sted:                Myklebostad

Til stede:        Ole-Henrik Iversen, Siv Beate Kvammen, Willy Sandbakk, Bjørn-Willy Arntsen, Otto Karlsen og Grethe Riber

Fraværende:  Arvid Freding

 

Sak 01:           Forslag/saker til forbundstinget

Vi stiller spørsmål angående disponering av midler/kompensasjon for bortfall av automatinntektene. Leder skriver et brev/sak på det og sender til Norges Bueskytterforbund.

Vi stiller også spørsmål og det er nedfelt noe i regelverket angående geografisk spredning av medlemmer til forbundsstyret.

Sak 02:           Status Breiva

 Vi har vært i kontakt med teknisk avdeling i kommunen vedr. diverse gebyr ang. containeren vi har fått plassert på Breiva. Vi fikk forståelse av at vi ikke skulle betale gebyr for dette, men fikk likevel regning i ettertid. Etter en del diskusjon fram og tilbake med kommunen, må klubben betale en regning på 4 530 kr.

Containeren er lagt tak på og det er kledd igjen i begge røstveggene. Halve containeren er malt, og resten taes til våren. Banen er sådd inn på nytt i høst og vi har satt opp bom for å hindre at noen kjører inn på anlegget vårt. Vi må nok ha påfyll av litt mer masse ved bua. Dette tar vi også på vårparten.

Sak 03:           Årsmøte i klubben

Vi fastsetter årsmøtedato til tirsdag 29 januar kl 19. Vi legger møtet til Nyholmen Skanse og Ole-Henrik reserverer møterom der. Innkalling skrives og sendes ut av Ole-Henrik og Grethe så snart som mulig.

Sak 04:           Fenalårstevnet

Klubbens siste stevne i år. Dette har blitt en tradisjon og det ser ut som det blir fullt på skytelinja etter påmeldingen å dømme. Det er positivt.

Sak 05:           Bratt'n

Ole-Henrik har dialog med de som styrer dette for å høre ståa vedr. framtidsplanene. Håkestad som er vår kontaktperson har ferie akkurat no, så vi har ikke fått noen nye opplysninger. Skal prøve å få oppdatert informasjon i forkant av årsmøtet til klubben.

Sak 06:           Salg av utstyr fra klubbkofferten

Det har vært en del problem med å få inn penger på det som er solgt på krita. Dette har medført tap for klubben. På bakgrunn av dette har styret nå bestemt at alt må betales kontant og ingen varer blir utlevert på krita lengre. Grethe sender ut informasjon til medlemmene på mail om dette.

Sak 07:           Utstyr Valnesfjord Helsesportsenter

Bueskytterutstyret som er i Valnesfjord er nå så dårlig at det må ordnes opp i snarest. Ole-Henrik tar kontakt med ansvarlig person på helsesportsentret og gir de beskjed om dette.

Sak 08:           Endring av klubbvedtekter   

Vedtektene til klubbene på taes opp til endring på førstkommende årsmøte. Vi må få med at det skal være juniorrepresentanter i styret. Ole-Henrik lager sak på dette som taes opp til behandling på årsmøtet.

Møtet slutt

Bodø 16.12. 2007

Med hilsen

Grethe Riber

Rererent og sekretær

Gjenpart:

Medlemmene


Webløsning fra Seria.no