Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Tid/Sted:        18. desember 2006 på Myklebostad

 

Til stede:        Ole-Henrik Iversen, Bjørn-Willy Arntsen, Siv Kvammen, Willy Sandbakk, Otto Karlsen og Grethe Riber

 

 

Sak 01:           ORIENTERING OM BRATTEN AKTIVITETSSENTER

 

Ole-Henrik og Valter var i møte i november hvor de fikk presentert konseptet for Bratten aktivitetssenter, og de som står bak dette fikk informasjon og vårt behov for areal til treningshall.

 

I løpet av januar 2007 får vi sannsynligvis høre om det blir gitt klarsignal for bygg. Det skal da taes en ny måling av avgassing fra grunnen på grunn av at det har tidligere vært søppelfylling her. Hvis klarsignal for bygging gis, er det en prosess med papirarbeid/søknader osv, slik at en mulig byggestart sannsynligvis vil bli i løpet av 2008.

 

Sak 02:           ÅRSMØTE 06/07

 

Det foreslåes å legge årsmøtet vårt til Bratten aktivitetssenter. Vi setter opp alternative datoer og Ole-Henrik tar kontakt med de for å høre om vi får leie lokale. I skrivende stund er det avklart, og det blir Torsdag 11. januar 2007 kl 1900.

Vi prøver å få noen fra aktivitetssentret til å komme på årsmøtet å orientere om planene for Bratten.

 

Sak 03:           ORIENTERING OM SITUASJONEN VEDR. BINGO

 

Klubben har dessverre ikke blitt tildelt bingospill i 2006 som vi trodde.  Vi er lovt å få en måned spill i 2007.

 

Sak 04:           JUNIORSAMLING 19 – 21 JANUAR 2007

 

Denne blir i Bodø i samarbeid mellom klubb og krets. Morten og Kjell Bøe er innleid som instruktører/forelesere. Informasjon legges ut på hjemmesiden vår når vi har noe mer konkret.

 

Sak 05:           CONTAINER BREIVA

 

Bjørn-Willy ordner med å få den fraktet fra Tananger til Bodø. I skrivende stunde er den på tur og vil ankomme byen i nyttårshelga. Bjørn-Willy vil være til stede på terminalen når båten kommer med den. Ole-Henrik har kontroll på ”papirmølla” vedr. saken.

 

Sak 06:           VALNESFJORD 2007

 

Det ble diskutert en del om vi skulle fortsette vårt opplegg for 1. halvår 2007. Slik det har vært er det stort sett 4 personer som har delt på besøkene, og det er Ole-Henrik, Willy, Bjørn-Willy og Valter. Valter sier han ikke kan være med i jan/feb 2007. Det har vært 2 besøk pr. måned. Vi blir enige om å fortsette 1. halvår 2007 med opplegget.

Utstyret på helsesportssentret må gjennomgåes av neste person som drar innover, og det anbefales at man fjerner carbonpilene som er der og kun har aluminiumspiler. Det må gis beskjed til den som har ansvaret for utstyret der inne, og man må bestille det som ev. trengs for å holde det i orden.

 

Sak 07:           INFO OM BUESKYTING PÅ TVERLANDET

 

Ole-Henrik ble kontaktet av idrettslaget på Tverlandet som tenkte å starte med bueskyting som aktivitet. Tor Viggo Skille som er tidligere bueskytter er engasjert i dette, og Ole-Henrik skal være/er instruktør for å lære opp noen ansvarlige.

 

Sak 08:           TILSKUDD TIL MATERIELL

 

Klubben har søkt om materiellstønad og er tildelt kr. 2000,- i tilskudd til innkjøp av buer. Frist for innsending av kvitteringer på kjøp materiell er 01.02.2007. Tilskuddet er 1/3 av beløpet vi må bruke. Ole-Henrik sørger for å bestille utstyr til klubben.

 

Sak 09:           STEVNER PÅ STORJORD 9 OG 10 JUNI 2007

 

BBF arrangerer stevne lørdag og søndag og kretsen leier skogvoktergården. Vi må engasjere våre medlemmer til å være med å arrangere dette.

 

Sak 10:           TRAKTORKLIPPER

 

Otto orienterer om at denne ble reparert i høst.

 

Sak 11:           BUELEIE

 

Prisen har vært uendret i lang tid. Settes til kr 70,- pr. måned.

 

Møtet slutt

 

Bodø 30.12.06

 

 

Grethe Riber

Referent og sekretær


Webløsning fra Seria.no