Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

Styremøte BBF 19.03.2009

 Stordalsveien 16

Tilstede:  Ole-Henrik Iversen, Siv Beate Kvammen, Willy Sandbakk, Bjørn-Willy Arntsen,  Sven Erik Eide og Terje Jacobsen.

1. Referatsaker:

-Kort info fra årsmøtet i Bodø Idrettsråd.  BBF deltar i finansiering av daglig leder/sekretær i Bodø Idrettsråd. 500,- kr pr år i en prøvetid på 2 år.

-Frisk Forsikring- Vi sender ut kontaktskjema til medlemmene.

-Grasrotandelen- Oppfordre alle til å påvirke familie og venner til å bruke BBF som mottaker av grasrotandelen fra Norsk Tipping.

-Kurs Barn og ungdom med konsentrasjonsvansker- Bjørn Willy deltar.

-Instruktørfordeling Valnesfjord.

 

2.  NM 2011 i Bodø

Eneste alternativ er Nordlandshallen. Undersøke med Bodø Kommune ang støtte til leie av hall.

 

3.  Reservearrangør NM

Undersøker med NBF ang størrelse på hall- leieandel i startkontingenten.

 

4. Oppgavefordeling i styret

Kommunikasjon med NBF, NIK, NBK og Bodø Idrettsråd- Ole-Henrik

Bingo- Ole-Henrik

BBF/ Funksjonshemmede i nytt lokale/Breiva- Siv-Beate

Dugnadsleder/vaktmester innendørslokale- Bjørn-Willy

Dugnadsleder/vaktmester Breiva- Sven Erik

Rekruttering/ nybegynnerkurs- Ole-Henrik og Knut

Trenerkontakt i styret- Terje

Mediakontakt - Bjørn-Willy , Siw Beate og Alida

Sosiale tiltak - Vi prøver å få til noe før utesesongen starter,

ev. bowling/pizza??

Innendørs stevner til høsten - Fordeling av lederansvar for stevne

Salg og bevertning under stevner.

 

5. Eventuelt

Innkjøp av ny kaffetrakter for bruk ved stevner.

Nye treningslokaler i Bratten- kontakt med utbygger må opprettholdes.

 

Bodø 25.3.2009


Webløsning fra Seria.no