Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

Tid og Sted:   13.09.07 på Myklebostad

 Til stede:        Otto Karlsen, Grethe Riber, Ole-Henrik Iversen og Siv Beate Kvammen.

Fraværende:  Willy Sandbakk,  Bjørn-Willy Arntsen og Arvid Freding

 

Ole-Henrik refererte innkommet post til klubben.

 

Sak 01:          Diverse forespørsler/aktivitet

Vi er forespurt om å stille opp på et opplegg hvor forskjellige idretter presenteres kun for jenter. Klubben har ikke kapasitet til å stille opp nå.

Fått henvendelse fra Kirkens bymisjon vedr. en person som er interessert i bueskyting. Sender ut mail til medlemmene for å høre om noen har mulighet for å påta seg et opplegg her.

Det skal være aktivitetslederkurs/trenerkurs i Moss i høst. Styret kan ikke se at vi har noen aktuelle deltakere fra Bodø no.

 

Sak 02:          Nybegynnerkurs høst 2007

Vi har fått 4 interesserte. Planlagt kurs 18 og 19 september.  Det bør være 6 personer før vi arrangerer kurs. Ole-Henrik og Knut har satt opp alternative datoer i oktober hvis ikke flere melder sin interesse no. De som allerede har meldt seg vil få tilbakemelding om det.

 

Sak 03:          Oppstart innendørs

 Vi starter innendørs sesongen tirsdag 25.9. Trening som før på tirsdag og fredager. Mail er sendt ut til våre medlemmer, og vi har også annonse i avisa Nordland.

 

Sak 04:          Dugnad Breiva

En del dugnadsarbeid gjenstår før vinteren. Containeren må males samt at det er en del andre småting som bør gjøres. Ole-Henrik kontakter Knut og de finner en dato hvor de som er ledig på dagtid kan stille opp. Info om dette bringes tilbake til sekretæren som kan sende ut mail til resten av medlemmene om saken.

 

Sak 05:          Bingo

Bodø Bueskytterforening er tildelt bingospill i oktober 07.

 

Sak 06:          Valnesfjord Helsesportssenter

Hvis 3 personer fortsetter i turnus der inne, fortsetter klubben i høst med opplegget. Ole-Henrik sjekker med de aktuelle.

 

Sak 07:          Instruksjon

Knut og Ole-Henrik har vært i Vesterålen i kretsregi og instruert i bueskyting. Bare positive tilbakemeldinger. Kanskje dette er spiren til ny klubb i fylket?

 

Møtet slutt

Bodø 23.september 2007

Grethe Riber

Referent og sekretær


Webløsning fra Seria.no