Utesesong

Utesesongen, fra mai til september, trener vi på bueskytebanen på Breiva. 

Tirsdager 17.30 - 20.00

Banen er for øvrig tilgjengelig når du måtte ønske.

Innesesong

Fra september til mai har vi treninger på Hunstad Barneskole.


OBS! Nye treningstider fra uke 8 2016

Tirsdager 17.30 - 20.00

Torsdager 18.00 - 20.00 

 

Det er også mulighet for trening lørdager frem til kl 14.00 og søndager frem til kl 16.00

 


Kart

Kart

 

REFERAT FRA STYREMØTE I BODØ BUESKYTTERFORENING

 

 

Tid og sted:       22. mars 2007 kl 2000 på Myklebostad

Til stede:          Grethe Riber, Otto Karlsen, Willy Sandbakk, Bjørn-Willy Arntsen og Ole-Henrik Iversen

 

Møtet starter med gjennomgang av div. innkommet post.

Grethe tok opp spørsmål om innkjøp av ekstern hardisk til sekretæren, og dette ble godkjent av styret. Vi har en bue og et fjæringsapparat som vi ikke har helt kontroll på. Grethe sender ut mail til medlemmene vedr. dette.

Sak 01: Ungdomsrepresentantenes formelle stilling i styret

Ved siste årsmøte valgte vi inn 2 ungdomsrepresentanter uten at dette var lagt fram som sak på forhånd. Jfr. klubbens vedtekter må det legges frem forslag om endring av disse til neste årsmøte, da disse sier hvor mange representanter styret skal bestå av. Vi blir enige om at de 2 ungdomsrepresentantene har møte- og uttalerett i styremøtene, men ikke stemmerett før vedtektene til klubben er formelt endret.

Sak 02: Status container på Breiva, i forhold til byggetillatelse

Alle papirer i forhold til plassering m.v. av containerer på Breiva er nå formelt i orden.

Sak 03: Polarsirkeltreffen 2007 - Bane til skiveskyting

Da vår bane på Breiva ble rasert av vandaler i fjor, er den ikke ferdig preparert i år til avviklingen av polarsirkeltreffet 7. juli. Vi må finne en alternativ bane og styret ber Arvid Freding sjekke ut om det er muligheter for leie/lån av bane i nærområdet på Mørkved. Dette må gjøres så snart som mulig.

Sak 04: Støtte til deltakelse på NM innendørs

Tidligere praksis i klubben har ligget på ca. 1 000,- pr. deltaker avhengig av antall personer som deltar. Nå tar vi dette opp til diskusjon og blir enige om følgende praksis:

Startkontigent dekkes alltid ved NM inne og ute. Øvrig støtte vurderes etter søknad som bør foreligge før mesterskapet avvikles. Støtte til juniorer bør prioriteres. I år deltar 2 juniorer ved NM i Lillestrøm 24 og 25.3.07, og styret vedtar at de tildeles kr. 1000,- i støtte pr. person. Beløpet er inklusiv startkontigent.

Sak 05: Klubbuer - salg eller utleie til personer/organisasjoner utenfor bueskyttermiljøet

Klubben har nå en del materiell som vi har vurdert å leie ut eller selge. Styret blir enige om at vi ser over det utstyret vi har, og plukker ut noen av de eldste buene med div. utstyr for å selge det rimelig. Vi lager "salgslapp" og henger opp på div. oppslagstavler i noen butikker i nærmiljøet.

Sak 06: Oppfølging av Valnesfjord Helsesportsenter

Ole-Henrik har sjekket videre tilskudd fra NBF for 2007. Vi har fått bekreftet fra forbundet at vi får ca. samme tildeling som tidligere.

Sak 07: Tælahiven på Mo den 21.4.

Klubben oppfordrer alle sine medlemmer om å reise til Mo på stevne hvis de har mulighet. Vi har sjekket med arrangører at vi kan få gratis overnatting i skytehallen deres. Ta med sovepose og liggeunderlag. Ved nærmere spørsmål om overnatting - kontakt Alf-Reidar Mortensen på telefon 907 68892.

Sak 08: Avslutning av innesesongen på Hunstad

Organisert innetrening avsluttes uke 18. Det vil si at siste organiserte innetrening blir fredag 4. mai. Vi skal gjøre en befaring på Breiva med tanke på midlertidig treningsbane bak vår opprinnelige bane.

Sak 9:Stevner på Storjord i Saltdal 9 og 10 Juni

Ikke så mye å si om saken enda. Vi avventer å gå ut med ytterligere informasjon om helga til etter at NBK har hatt sitt møte like over påske.

Sak 10: Nord-Norsk Terminliste på hjemmesiden

Det har vært forespørsel om vi kunne legge bare den Nord-Norske terminlista inn på hjemmesiden vår. Det ligger link til NBF's terminliste, men Bjørn-Willy skal scanne inn den Nord-Norske slik at den også ligger separat.

Møtet slutt

Bodø 28.03.07

Grethe Riber

Sekretær og referent


Webløsning fra Seria.no