Hvis du er under 16 år må det fylles inn opplysninger om foresatte