w

Årsmøte BBF

18.00 - 21.00 på Bratten aktivitetspark

27. mars 2019
23.01.201915:26 Hege Rasmussen
Møtet er åpent for alle klubbens medlemmer og pårørende til de yngre medlemmene.
Foreløpig saksliste:
  1. Årsberetning
  2. Regnskap 
  3. Innkomne saker
  4. Representasjon på årsmøter - Bodø idrettsråd, Nordland idrettskrets
  5. Medlemskontingent 2019
  6. Valg 
  7. Utdeling av ferdighetsmerker
Saker som ønskes tatt opp på årsmøtet må meldes inn senest 14. mars.
Valgkomiteen bes komme med sin innstilling innen samme dato. 
(kunne du tenke deg å være med i klubbens styre eller valgkomité eller være revisor, så ta kontakt med Willy eller Gaute.)
Årsmøtedokumentene vil gjøres tilgjengelig senest 20. mars.
Som vanlig blir det servering av noe spiselig. 
Håper at alle som har anledning møter opp!
Hilsen Styret