w

Årsmøte

Sted: Nyholmen Skandse
Tidspunkt: kl 18.00 - 21.00

24. februar 2020
15.01.202008:57 Hege Rasmussen

I år blir årsmøtet avholdt i historiske omgivelser hos Nyholmen Skandse Compagnie

Medlemmer som er født i 2005 eller tidligere, og som har betalt årskontingent, har stemmerett ved årsmøtet. (Til info: vi jobber med å få på plass ny fakturaløsning, og håper på å få sendt ut kontingent i løpet av uke 3)

Som vanlig, blir det servering av pizza.

Frist for å melde inn saker til møtet er 10. februar. Send inn forslag til bodo@bueklubb.no 

Årsmøtedokumentene vil gjøres tilgjengelig her senest 17. februar

Vervene i klubben det siste året har vært:

Leder: Hege Rasmussen (på valg - velges for ett år av gangen)

Nestleder: Gyda Wuttudal Lorås (på valg)

Styremedlem: Ole Henrik Iversen (valgt for 2 år - ett år igjen)

Styremedlem: Arne Vading (på valg)

Styremedlem: Willy Sandbakk (valgt for 2 år - ett år igjen)

Varamedlem: Marte Asphaug (på valg)

Barnerepresentant: Gyda Wuttudal Lorås

Ungdomsrepresentant: Marte Asphaug

Kasserer: Cathrine Holm

Valgkommite: Gaute Dale, Willy Sandbakk

Vi oppfordrer de som kunne tenke seg å være med i klubbens styre til å ta kontakt med Gaute eller Willy.

Vi har ikke hatt revisorer på plass de seneste årene. Vi har behov for 2 ufaglærte eller 1 faglært til å ivareta denne funksjonen. Si ifra om du kunne tenke deg å være revisor, eller om du kjenner noen som kan påta seg dette (trenger ikke å være medlem i klubben). Også om du kjenner en profesjonell revisor som kan gi oss en hyggelig pris.

Årsmøtedokument
Vedlegg 1 Foretningsorden
Vedlegg 2 Regnskap
Vedlegg 3 Budsjettforslag
Vedlegg 4 Lovnorm
Hege Rasmussen
Nyholmen Skandse
Nyholmen Skandse