2020

25. august 2020

Sak 1. Treninger og stevner i koronasituasjonen

1. Tening i innesesongen: 

Vi har fått føringer fra FHI, NIF og NBF om hvordan treninger skal gjennomføres. Dette er oppsummert i et oppslag som henges opp i treningslokalene, og formidles til medlemmene.

Vi er pålagt å føre liste over hvem som er tilstede i lokalene til enhver tid, mtp evt smittesporing. Lister legges ut i treningslokalet.

Treningsdagene deles inn i to puljer med påmelding, slik at vi har kontroll med antall personer i lokalene.

Det er sprit tilgjengelig, og vi vil også kjøpe inn noen munnbind som legges i medisinskapet i tilfelle noen blir syk på trening.

2. Stevner:

Utestevne i september lar seg nok gjennomføre uten store utfordringer.

Oppgavefordeling:

  • Administrasjon/dommer: Hege
  • Skyteleder: Willy
  • Kiosk: Susanne
  • 3D: Ole-Henrik/Hege

Høststevnet er planlagt gjennomført på Hunstad 17.oktober. Erfaringsmessig har det som regel vært begrenset påmelding, og det vil da være mulig å gjennomføre innenfor retningslinjene. Ved stor interesse vil vi vurdere deltakerbegrensing eller leie av større lokaler.

Til Fenalårstevnet har vi leid Nordstrandahallen. Det skal vi nok få til å gjennomføre på en forsvarlig måte, med mindre situasjonen blusser mer opp. Vi tar ei nærmere vurdering når det nærmer seg.

Sak 2. Nybegynnerkurs

For å få gjennomført kurs på en forsvarlig måte arrangerer vi et rent barnekurs med begrensning på 5-6 deltakere. Det settes av en pulje pr uke etter kurset dedikert til oppfølging av nybegynnere.

Sak 3. Eventuelt

1. Ny bueskytterhall:
Gaute har laget ei skisse over hva vi har behov for, og er i kontakt med konsulentfirma mtp prosjektering. Vi søker prosjekteringsmidler som er lyst ut i august. Dersom vi får tildeling får vi hallen prosjektert slik at vi har dette å vise til når anledningen byr seg.
Vi kontakter andre klubber for å høre om deres erfaringer med liknende prosjekt.
Vi kontakter idrettsrådet mtp å finne en samarbeidspartner.
2. Valnesfjord: 
Treninger har ikke vært gjennomført siden mars pgs lock down ved helsesportsenteret. Dette er en betydelig inntektskilde for klubben. Vi kontakter NBF mtp kompensasjon.

7. juli 2020

Sak 1 Prosjektmidler

Bodø Idrettsråd har lyst ut prosjektmidler for 2020/2021 med søknadsfrist 31.08.2020. Et av tiltakene det kan søkes om er midler til prosjektering av egne anlegg. Vi har to aktuelle prosjekter:

1 Tilrettelegging på Breiva

Gaute lager et prosjekt med beregning av materialbehov og kostnadsberegning. Det er ikke behov for å søke midler til prosjektering. Vi må ha planene klare til neste anledning da vi kan søke om anleggsmidler.

2 Ny innendørsbane

Gaute kontakter leverandør over sommerferien og får et kostnadsoverslag for prosjektering. Vi søker om midler ihht dette. 

Vi kontakter deretter bueskytterforbundet og idrettsrådet for hjelp til å gå videre med prosjektet.

Sak 2 Stevne

Vi gjennomfører skive- og 3D-stevne første helga i september.

14. januar 2020

Sak 1 Dato for årsmøtet

24. februar på Nyholmen skandse

Sak 2 Saker til årsmøtet

Gjennomgang av økonomi og budsjett 2020

Sak 3 Stevner i vår

30-pils klubbstevne 28. januar

Innestevne 21. mars

Sak 4 Eventuelt

----