2021

04.06.202121:22 Hege Rasmussen

Årsmøte for 2020 ble avholdt 10. juni 2021 kl 18.00

Nordland Fylkeskommunes lokaler i Moloveien 16 (DNB-bygget)

Dokumentene er vedlagt her

Årsmøtedokument 2020

Vedl 13.1 Forretningsorden

Vedl 13.2 A Resultatregnskap

Vedl 13.2.B Balanse

Vedl 13.2 C Balanse signering

Vedl 13.3 A Forslag budsjett

Vedl 13.3 B Budsjett grunnlag

Vedl 13.3 C Budsjett oppsummering

Vedl 13.4 A Forslag lovnorm enklere idrettslag - forskjeller markert med rødt

Vedl 13.4 B Dagens lovnorm - endringer markert med rødt

Vedl 13.4 C Presentasjon lovnorm for enklere idrettslag

Protokoll årsmøte