2021

Årsmøte for 2020

Årsmøtet ble avholdt 10. juni 2021 kl 18.00

Nordland Fylkeskommunes lokaler i Moloveien 16 (DNB-bygget)

Dokumentene er vedlagt her

Styremøte 7. oktober 2021

Sak 1 Nybegynnerkurs

Sesongens kurs avholdes i januar da vi ikke har kapasitet til å ta imot flere nye skyttere for tida. 

Hege lager invitasjon og sender informasjon til de som har henvendt seg til oss i løpet av sommeren og høsten.

Sak 2 Stevner

Det åpnes for gjennomføring av stevner uten coronarestriksjoner fra 1. november.

Vi gjennomfører årets Fenalårstevne andre helga i desember som før.

Ansvarsfordeling:

Hege: administraivt

Susanne: kantine

Ole-Henrik: praktisk gjennomføring

Willy: skyteleder og dommer

Sak 3 Eventuelt

Nye treningslokaler

Gaute orienterte om nytt hallprosjekt under planlegging i regi av friidrettsklubben.

Gaute kontaker de ansvarlige og melder vår interesse og får mer informasjon om prosjektet

Vi søker milder til prosjektering av "vorte", og forsøker å få innpass der første mulighet byr seg.

Hege kontakter NBF og orienterer om prosjektet og ber om assistanse

Valnesfjord

Hege kontakter aktivitetsansvarlig ved VHSS og etterspør informasjon om oppstart av aktivitet

Vi gjennomfører et møte mellom aktivitetslederne før oppstart og går igjennom hvordan vi gjennomfører treninger ved VHSS.

Styremøte 27. april 2021

Sak 1 Aktiviteter i vår/sommer

Det gjennomføres ingen stevner.

Vi arrangerer en prøvedag for de som har kontaktet oss i løpet av vinteren

Sak 2 Oppstart utesesong

Oppstartdugnad avtalt

Sak 3 Årsmøte

Det er gitt utsettelse til 15. juni med å gjennomføre årsmøte pga korona. Vi drøyer til nær denne fristen for forhåpentligvis å få med så mange som mulig

Sak 4 Eventuelt

Årsmøtedokument 2020

Vedl 13.1 Forretningsorden

Vedl 13.2 A Resultatregnskap

Vedl 13.2.B Balanse

Vedl 13.2 C Balanse signering

Vedl 13.3 A Forslag budsjett

Vedl 13.3 B Budsjett grunnlag

Vedl 13.3 C Budsjett oppsummering

Vedl 13.4 A Forslag lovnorm enklere idrettslag - f

Vedl 13.4 B Dagens lovnorm - endringer markert med

Vedl 13.4 C Presentasjon lovnorm for enklere idret

Protokoll årsmøte