2022

Årsmøte for 2021

Tid: 24. mars 2022, kl 18.00 - 21.00

Sted: Nyholmen Skandse

Årsmøtedokumenter er vedlagt

Styremøte 22.02.2022

Til stede: Hege, Susanne, Willy, Tormod, Ole-Henrik

Forfall: Marte

Sak 1 Årsmøte

Sted for møtet ble bestemt, og budsjettutkast gjennomgått

Sak 2 Aktiviteter vårhalvåret

Klubbmøte/sosial aktivitet for å prøve å få i gang aktivitet etter korona

Stevner: et innestevne etter påske, og et utestevne i mnd.skiftet mai/juni

Sak 3 Deltakelse på Tinget

Hege får anledning til å dra

Sak 4 Eventuelt

Det er lyst ut anleggsmidler med søknadsfrist 15. mars. Vi ferdigstiller prosjektet om tilrettelegging på Breiva, og søker midler til dette.

Årsmøtedokument 2021