Om bueskyting

Bueskyting er en idrett som passer for de aller fleste. Det er bueskyttere i alle aldre. Det er også en idrett som du med funksjonsutfordringer kan beherske helt fint.

Dette er en idrett der du kan begynne i godt voksen alder, og likevel klare å hevde deg i toppen med litt målrettet innsats.

Det kreves ikke stor armstyrke å skyte med bue. Det er en teknisk idrett, og når du har lært hvordan du skal spenne ei bue riktig, vil du oppleve at det blir fysisk lettere. Buer kommer i ulike styrker, og du klarer helt sikkert å finne ei som passer til deg.

Her vil vi forsøke å gi en kortfattet oversikt over de viktigste forskjellene mellom de ulike buetypene, og hvilke skyterunder vi vanligvis bruker. For en komplett oversikt over hvilke regler som gjelder for hver enkelt buetype viser vi til regelverket som du finner på nettsida til Norges bueskytterforbund.

Valg av utstyr

Hvis du tenker på å begynne med bueskyting er det første du må tenke på hvilken divisjon du skal velge - altså hvilken type bue vil du skyte med. 

Hvis du ikke har erfaring med bueskyting anbefaler vi at du snakker med en av oss i klubben før du investerer i utstyr. Du får også god hjelp hos de som driver de norske nettbutikkene - dette er bueskyttere med lang erfaring. Buer og utstyr kjøper vi i hovedsak fra nettbutikker. Du finner en oversikt over de norske nettbutikkene på denne sida. Det er også et stort marked for brukt utstyr på Finn og Facebook.

Recurve

Ei recurvebue er den "vanlige" buen. Den har et midtstykke og to fleksible lemmer som ender i en tupp som svinger litt utover. Den har en enkel streng som er spent mellom buens strengnokker. Den har en pilhylle som kan være justerbar.

Det er tillatt å bruke et sikte, som ikke har prisme, linse eller andre hjelpemidler.

Den kan ha ei pilplate eller en "plunger" - et bevegelig trykkpunkt som har som oppgave å sørge for at pila ligger i riktig posisjon på pilhylla.

Den kan ha en trekkindikator - en "klikker".

Det er tillatt med stabilisatorstag og vibrasjonsdempere.

Alle typer piler kan brukes.

Det er tillatt med fingerbeskyttere som tab, skytehanske, fingersmokker o.l. 

Compound

Ei compoundbue er bygd opp med et system av trinser og kammer. Den kan strenges på ulike måter med buestreng og kabler avhengig av buens design. Trekkraften må ikke overstige 60 pund.

Det meste av hjelpemidler er tillatt, så lenge de ikke er elektriske eller elektroniske.

Det er tillatt å bruke et sikte som kan ha nivelleringsmiddel, forstørrelsesglass og/eller prismer Det kan benyttes fiberoptisk siktenål.

Det er tillatt med stabilisatorstag og vibrasjonsdempere.

Alle typer piler kan brukes.

Det kan brukes en slippmekanisme - en "releaser" for å spenne og slippe strengen. Det kan også brukes alle typer fingerbeskyttelse som for recurve.

Barebow

Det kan brukes enhver type bue som er strenget med en enkel streng. Buen må være bar, og uten fremspring eller merker som kan brukes til sikting.

Integrerte dempere, uten stabilisatorer, er tillatt. Det kan monteres vekter på midtstykkets nedre del.

Det er tillatt med ei pilhylle som kan være justerbar. Det er også tillatt med plunger eller pilplate så fremst de ikke kan gi noen hjelp ved sikting.

En ustrenget bue med lovlig tilleggsutstyr påmontert må kunne passere gjennom en ring med diameter på 12,2 cm.

Det er ikke tillatt med noen form for siktemidler eller siktemerker, men såkalt ansiktsklatring eller strengklatring er tillatt.

Alle typer piler kan brukes.

Det er tillatt med fingerbeskyttere som tab, skytehanske, fingersmokker o.l. 

Tradisjonell bue 

Det kan benyttes ei enkel bue i ett stykke, eller ei bue som består av et midtstykke og lemmer. Den skal ha en enkel streng som går mellom strengnokkene på bua. Det skal tas hensyn til det historiske perspektivet i størst mulig grad. Midtstykke og lemmer skal være laget av naturlig tre, med eller uten lamineringer av ulike treslag.

Det kan brukes glassfiber eller annet kunststoff som lamineringsmiddel. Det kan brukes metall i eventuelle koblinger for å gjøre bua sammenleggbar.

Det er ikke tillatt å bruke noen form for stabilisering eller kunstig tilført vekt på bua.

Bua kan ha ei naturlig pilhylle, men det er ikke tillatt å bruke noen form for pålimt eller påskrudd pilhylle.

Det er ikke tillatt med sikte eller siktemerker.

Pilene skal være av tre med naturfjær.

Det kan brukes hvilken som helst type fingerbeskyter, men uten ankringsplate.

Litt om piler

Ei pil består av et pilskaft, med pilspiss, nokk og fjærer, og dekor om ønskelig. Maksimum tillatt diameter på pilskaftet er 9,3 mm, mens spissen på slike piler kan ha en maksimum diameter på 9,4 mm. 

Hver skytters piler skal være merket med navn eller initialer på pilskaftet. Alle pilene som benyttes i samme serie skal være like. 

Pilene kan være laget av aluminium, karbon eller en kombinasjon av disse, eller av tre. Man får også kjøpt treningspiler av glassfiber.

Pilene har ulik stivhet, avhengig av hvor kraftig bue du skyter med. De kappes gjerne også i en lengde som er tilpasset dralengden til den enkelte skytteren. 

Inne bruker vi gjerne tykkere og tyngre piler med større styrefjær da vi skyter på kortere avstander.

Ute bruker vi gjerne tynnere og lettere piler med mindre styrefjær, for at de skal fly lengre og ikke bli for mye påvirket av vind.

Du kan enten kjøpe ferdig monterte piler, eller som de fleste gjør når de har fått litt erfaring, kjøpe de ulike komponentene løst og montere pilene selv.

Skyterunder

Det skytes ulikt antall piler, på ulike avstander i konkurranser i de ulike sesongene. Her er en oversikt over de vanligste.

Innendørs

I innesesongen skyter vi vanligvis serier på 60-piler på 18 meter. De yngste klassene skyter på 12 meter. Vi skyter da to omganger á 10 serier på 3 piler. Vi kan også skyte én enkelt omgang - en 30-pilserie - noe vi gjerne gjør på mer uformelle klubbstevner.

Utendørs

Den vanligste skyterunden vi bruker i utendørssesongen er 720-runden. Navnet kommer av at det er mulig å oppnå maksimalt 720 poeng. Vi skyter da to omganger med 6 serier á 6 piler. Her skyter de ulike klassene og divisjonene på ulike avstander, fra 20 meter for de yngste og opp til 70 meter.

Vi bruker også 3D-runden. Her legges det en løype i terrenget der det plasseres ut 12 dyrefigurer. Vi skyter to omganger også her. Hver skytter skyter to piler på hver av figurene. Avstandene er ukjente, så vi må selv anslå hvor langt det er frem til dyrefiguren og stille inn siktet ut ifra dette.